Prawda w cytatach / motywujące teksty

Motywacja teksty cytaty grafika o PRAWDZIE

Prawda

Prawda – zgodność z faktami, z rzeczywistością, antonim kłamstwa, fałszu.


Teksty i cytaty na A

 1. A moja prawda jak struna drga, radośnie woła lub cicho łka.- Cytat o PRAWDZIE Autor cytatu: Roman Kołakowski
 2. A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką. - Cytat o PRAWDZIE Autor cytatu Jan Twardowski
 3. Abstrakcyjnej prawdy nie ma, prawda jest zawsze konkretna. - Cytat o PRAWDZIE Autor cytatu Włodzimierz Lenin
 4. Aforyzm nie pokrywa się nigdy z całą prawdą – to pół lub półtorej prawdy. - Cytat o PRAWDZIE Autor cytatu Karl Kraus

B

 1. Buddowie nie nauczają Dharmy, która jest zależna od liter. Każdy, kto naucza doktryny zależnej od liter i słów, jest tylko gadułą, ponieważ Prawda jest poza literami, słowami i księgami. Autor: Budda Siakjamuni, Lankavatara

C

 1. Co jest prawdą dziś, okazuje się fałszem jutro. Autor: Monteskiusz
 2. Chociaż kłamstwo jeszcze istnieje – doskonali się tylko prawda. Autor: Maksim Gorki
 3. Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało. Autor: Winston Churchill
 4. Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened. (ang.) Autor: Winston Churchill
 5. Człowiek, który kłamie, nie ma w duszy nic świętego. Prawda jest cenniejsza od wszystkiego. Autor: Anton Makarenko
 6. Czym w końcu jest kłamstwo? Prawdą w masce.  Autor: George Byron

D

 1. Dla mnie nie istnieje taki podział: po jednej stronie rzeczywistość, a po drugiej – fikcja. Jest tylko poszukiwanie prawdy, rodzaj śledztwa, tropienia kondycji ludzkiej. Autor: Werner Herzog
 2. Dla prawdy przekonania są niebezpieczniejsze od kłamstw. Autor: Fryderyk Nietzsche
 3. Dlaczego uwierzyłaś w kłamstwa, a nie wierzysz w prawdę? Autor: Stephenie Meyer, Księżyc w nowiu
 4. Do przyszłości, czy przeszłości, do czasów, w których myśl jest wolna, w których ludzie różnią się między sobą i nie żyją samotnie. Do czasów, w których istnieje prawda (…) Z epoki identyczności, z epoki samotności, z epoki Wielkiego Brata, z epoki dwójmyślenia pozdrawiam was! Autor: George Orwell, Rok 1984
 5. Dodaj trochę jadu do połowicznej prawdy, a będziesz miała prawdę absolutną. Autor: Eric Hoffer
 6. Droga do przekroczenia karmy leży we właściwym użyciu umysłu i woli. Jedność wszelkiego życia jest prawdą, która może być właściwie zrealizowana, tylko kiedy fałszywe pojęcia oddzielnej jaźni, której los może być rozpatrywany oddzielnie od całości, są na zawsze usunięte. Autor: Bruce Lee, Tao of Jeet Kune Do
 7. Druzgocąca prawda ginie, gdy zostanie rozpoznana. Autor: Albert Camus, Mit Syzyfa
 8. Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie. Autor: Seneka Starszy
 9. Dziecko, które w nas mieszka, ufa, że istnieją gdzieś mędrcy znający prawdę. Autor: Czesław Miłosz

G

 1. Głęboka prawda to prawda, której przeciwieństwem jest również głęboka prawda. Autor: Christopher Morley
 2. Gdy mówisz prawdę, nie potrzebujesz sobie niczego przypominać. Autor: Mark Twain
 3. Gdzie prawdą wszystko, jak u nas, tam prawdą
 4. Nie jest nic. Postać: Filemon Autor: Leopold Staff, Igrzysko
 5. Uwaga: W dalszej części znajdują się słowa powszechnie uznawane za wulgarne.
 6. Góralska teoria poznania mówi, że są trzy prawdy: święta prowda, tyż prowda i gówno prowda. Autor: Józef Tischner

I

 1. I poznacie prawdę, a prawda da wam wolność. Autor: Jezus Chrystus Źródło: Biblia, Ewangelia Jana, 8, 32
 2. Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym. Autor: George Orwell Źródło: Krzysztof Łęcki Prawda nową mową nienawiści?, radioem.pl, 23 stycznia 2018.
 3. Istnieją miliony oblicz prawdy, ale prawda jest tylko jedna. Autor: Hermann Hesse

J

 1. Jak\ość rozumu nie jest mierzona ilością wiedzy tylko stosunkiem do prawdy. Powiedz mi, jaki jest Twój stosunek do prawdy, a powiem ci, jaką jakość ma twój intelekt. Każdy człowiek jest zdolny do poznania prawdy. Autor: Tadeusz Guz
 2. Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to prawda. Autor: Charles-Maurice de Talleyrand
 3. Jest tylko jedna prawda – katolicka! Autor: Karl Stehlin
 4. Jestem poszukiwaczem prawdy, spaceruję tam i z powrotem i poszukuję prawdziwej prawdy. Autor: Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
 5. Jesteśmy okłamywani pozorami prawdy. Autor: Horacy
 6. Jeśli masz wątpliwości – mów prawdę. Autor: Mark Twain
 7. Jeśli stoję przed wyborem: naród czy prawda, naród czy wolność, wybieram prawdę i wolność. Autor: Tomas Venclova
 8. Jezus powiedział: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Źródło: Biblia, Ewangelia Jana

K

 1. Każda prawda jest prawdziwa tylko do pewnego stopnia. Jeżeli przekracza granice, pojawia się kontrapunkt i przestaje być prawdą. Autor: Soren Kierkegaard
 2. Kiedy prawda pojawia się jako obowiązujący banał – to znaczy, że umarła i nie jest już prawdą. Autor: Sławomir Mrożek, Małe listy
 3. Kłamać nigdy nie wolno, ale nie zawsze trzeba całą prawdę mówić. Autor: Seneka
 4. Kłamstwo a niemówienie prawdy, to dwie różne rzeczy. Autor: Emil Zegadłowicz
 5. Kłamstwo nie jest poprawieniem prawdy. Autor: Stefan Kisielewski
 6. Kto nie zna prawdy, ten jest tylko głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, ten jest zbrodniarzem. Autor: Bertolt Brecht
 7. Kto szuka prawdy, nie powinien liczyć głosów. Autor: Gottfried Wilhelm Leibniz
 8. Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść. Autor: Konfucjusz

L

 1. Legendy to dopiero trwałe prawdy. Autor: Melchior Wańkowicz

M

 1. Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo stawiają wyżej od prawdy. Autor: Ezop
 2. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce; Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu! Autor: Adam Mickiewicz, Ballady i romanse, Romantyczność
 3. Miłość [...] nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Źródło: List do Koryntian, Biblia Zobacz też: miłość
 4. Można dochodzić prawdy dla samej satysfakcji jej wykrycia. Autor: Agatha Christie
 5. Można na tysiąc sposobów zgadywać prawdę dziejów — niepodobna jej dosięgnąć. Autor: Andrzej Strug

N

 1. Na względność prawdy Prawda nigdy się nie zmienia Tylko – punkty odniesienia! Autor: Leszek Wierzchowski, Dziwne stany świadomości. Frasobliwi i kuglarze. Fraszki, Wyd. II, Kraków 2013.
 2. Należy energicznie usiłować odeprzeć kłamstwo i fałsz przez odwołanie się do źródeł, pamiętając, że pierwszym obowiązkiem historyka jest nie dopuścić do kłamstwa, drugim zaś – nie bać się powiedzieć prawdy. Autor: papież Leon XIII, List o historii, 16 sierpnia 1883
 3. Nauka o cierpieniu głoszona przez Buddę jest uniwersalną prawdą. Autor: Budda Siakjamuni, Sutra Kwiatu Lotosu Cudownego Prawa
 4. Nawet jeśli tylko ja jeden mówię prawdę, to prawda ciągle pozostaje prawdą. Even if I am a minority of one, truth is still the truth. (ang.) Autor: Mahatma Gandhi
 5. Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia niż wyrzec się prawdy. Autor: papież Grzegorz I, Homiliae in Ezechielem prophetam
 6. Nic nie kosztuje tak drogo, jak tanie prawdy. Autor: Gabriel Laub
 7. Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda. Autor: święty Aureliusz Augustyn z Hippony
 8. Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają wam się niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy. Autor: Alexander Fleming
 9. Nie zawsze dobrze jest wypowiadać pierwszą myśl, która przychodzi do głowy, i to nie tylko dlatego, że trzeba być ostrożnym, ale dlatego, że może to nie być prawda. Autor: Sad Sirub, Porwany w Iraku
 10. Niepodobna służyć jednocześnie i z jednakową gorliwością dwóm paniom tego rodzaju, jak prawda i polityka. Albo jedna, albo druga musi być zaniedbywaną. Uczony dążyć powinien tylko do prawdy, bez względu na to, czy wyniki tego dążenia będą przyjemne, czy też nieprzyjemne. Autor: Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, Z powodu jubileuszu profesora Duchińskiego, Kraków 1886, s. 5
 11. Nie powinniśmy się wstydzić przyjmowania prawdy, bez względu na to, z jakiego źródła do nas przychodzi, nawet jeżeli przynoszą ją nam dawne pokolenia i obce ludy. Dla tego, kto poszukuje wiedzy, nic nie jest bardziej wartościowe, niż wiedza jako taka. Autor: Al-Kindi
 12. Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan, lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego co przynosi powodzenie wam i innym. Autor: Budda Siakjamuni, Kalama Sutta
 13. Nie zawsze szczera prawda jest prawdą obiektywną. Autor: Hanna Kowalewska, Tego lata, w Zawrociu
 14. Niezawodną oznaką pprawdy jest prostota i jasność. Kłamstwo zawsze bywa skomplikowane, wymyślne i wielosłowne. Autor: Lew Tołstoj
 15. Nigdy nie mów prawdy ludziom, którzy na nią nie zasługują. Autor: Mark Twain
 16. Nigdy nie wierz temu, kto zawsze mówi prawdę. Autor: Elias Canetti
 17. Nikt nie jest wdzięczny za wepchnięcie mu w gardło ciężkostrawnej prawdy. Autor: Wilbur Smith, Bóg Nilu
 18. Nowego kłamstwa słucha się chętniej niż starej prawdy. Autor: Anton Czechow

O

 1. Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy. Autor: Anna Kamieńska
 2. Osoba poszukująca prawdy musi wyrzec się siebie, wyrzec się wszelkich tworów własnego umysłu, wyrzec się „wymyślania” prawdy. Autor: Marcel Lefebvre, Oni Jego zdetronizowali, Te Deum, Warszawa 2002, s. 32.
 3. Oto przysłowie filozoficzne „niech niczego nie będzie zbyt wiele” winniśmy stosować nie tylko do obyczajów, ale i do słów; cokolwiek bowiem przekracza miarę, jest skażone. Autor: Alkuin

P

 1. Piękna jest tylko prawda i tylko ona jest godna miłości. Autor: Nicolas Boileau-Despreaux
 2. Piękno jest prawdą, prawda pięknem! – oto Co wiesz na ziemi i co wiedzieć trzeba. Beauty is truth, truth beauty – that is all Ye know on earth, and all ye need to know. (ang.) Autor: John Keats, Oda do urny greckiej, 1818–1819, tłum. Zenon Przesmycki (Miriam)
 3. Po cóż kłamać, prawda też mało przypomina rzeczywistość. Autor: Stanisław Jerzy Lec
 4. Poczciwość prawdy się nie lęka. Autor: Ignacy Krasicki
 5. (…) pogląd Pani rozmówcy zdaje się bazować na założeniu, jakoby rozum był źródłem prawdy. Czy tak jest rzeczywiście? Rozum jest raczej władzą poznawczą, szukającą prawdy i rozróżniającą prawdę od fałszu, ale przecież rozum prawdy nie ustanawia. Rozum jedynie odczytuje prawdę zawartą w rzeczywistości, przy czym może się nawet pomylić. Rzecz jasna, rozum nie jest martwym ekranem, odbijającym rzeczywistość biernie i bezdusznie; jest władzą poznawczą żywej osoby ludzkiej, która otwiera się na rzeczywistość w sposób aktywny. Sytuacja ta rodzi wprawdzie skomplikowane problemy filozoficzne, nie zmienia jednak faktu zasadniczego: że źródłem prawdy jest rzeczywistość, nie rozum. Autor: Jacek Salij, Rozum i objawienie w Szukającym drogi
 6. Polityka nie lubi prawdy, zaś prawda nie lubi polityki. Autor: Jan Stępień
 7. Pomiędzy paradoksem a prawdą zachodzi ta różnica, że pierwszy rozjaśnia przedmiot silnym światłem z jednej strony, a druga słabym światłem z wielu. Autor: Aleksander ŚwiętochowskiPoszukiwacz prawdy, jak poszukiwacz złota, mieszka w namiocie głodny i obdarty, musi przekopać góry piasku, zanim znajdzie grudkę cennego kruszcu, a często nie znajdzie go wcale. Autor: Aleksander Świętochowski
 8. Praca reporterki nauczyła mnie, że historie logiczne, bez zagadek i luk, w których wszystko jest zrozumiałe, bywają nieprawdziwe. A rzeczy, których nijak nie da się wytłumaczyć, zdarzają się naprawdę. W końcu życie na ziemi też jest prawdziwe, a nie daje się logicznie wytłumaczyć. Autor: Hanna Krall, Zbawienie, w: Dowody na istnienie, Wydawnictwo a5, Poznań 1995, ISBN 83-85568-16-6, s. 54.Prawda, co się chce utwierdzić przemocą, natychmiast prawdą być przestaje, jakakolwiek by to była prawda. Autor: Leszek Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, Znak 2009
 9. Prawda, gdy ją zobaczymy, jest śmieszna. A jeśli chcemy ją czcić, nie wolno się jej przyglądać. Autor: Orson Scott Card, Siódmy syn
 10. Prawda istnieje. Wymyśla się tylko kłamstwo. Autor: Georges Braque
 11. Prawda jak oliwa, na wierzch zawsze wypływa. Opis: przysłowie
 12. Prawda jest córką czasu. Opis: przysłowie
 13. Prawda jest czystą poezją. Autor: Edward Stachura
 14. Prawda jest dziwniejsza od fikcji; fikcja musi mieć sens. Truth is stranger than fiction; fiction has to make sense. (ang.) Autor: Leo Calvin Rosten
 15. Prawda jest jasna jak słońce. Opis: porzekadło
 16. Prawda jest jak kobieta: im młodsza, tym głupsza; im starsza, tym pewniejsza. Autor: anonimPrawda jest naga. Nic dziwnego, iż tak wielu ludzi ją omija – przez wrodzona pruderię. Autor: Bolesław Szczęsny Herbaczewski
 17. Prawda jest niewyrażalna i nie do ogarnięcia. Ona ani istnieje ani nie istnieje. Ta niewyrażalna zasada stanowi podstawę różnych doktryn wszystkich mędrców. Autor: Budda Siakjamuni, Diamentowa Sutra
 18. Prawda jest pochodnią olbrzymią: dlatego właśnie usiłujemy wszyscy zbliżyć się do niej tylko na chwilę w obawie, by nie spłonąć. Autor: Johann Wolfgang von Goethe
 19. Prawda jest szczytem między dwoma przepaściami.
 20. Autor: Madeleine Delbrer
 21. Prawda jest śpiącą królewną, której strzeże smok pożerający tych, co się do niej zbliżają.
 22. Autor: Aleksander Świętochowski
 23. Prawda jest zapewne jedna i ten kto ją zna nie wdaje się w dysputy. (…) Nie istnieją różne prawdy na świecie z wyjątkiem tych wnioskowanych przez złudne percepcje. Przyjmując czystą sofistykę w swych poglądach, utrzymują dualizm – „to jest prawdziwe a tamto jest nieprawdziwe.” (…) Wolny od wszystkich teorii mędrzec nie wdaje się w spory na tym świecie. Autor: Budda Siakjamuni, Sutta Nipata
 24. Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara. Autor: Paulo Coelho, Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam
 25. Prawda leży po środku. Opis: przysłowie
 26. Prawda Nas jeszcze zadziwi. Autor: Albert Einstein
 27. Prawda niczego się nie wstydzi i nie musi się ukrywać. Autor: TertulianPrawda nie ma ojczyzny, przeto bywa traktowana jako uprzykrzony włóczęga. Autor: Władysław Reymont.
 28. Prawda nie ma ścieżki. Prawda jest żywa i dlatego zmienna. Nie ma rezydencji, nie ma kształtu, nie ma instytucji ni filozofii. Kiedy to zobaczysz, zrozumiesz, że ta żywa rzecz jest także tobą. Nie możesz się wyrażać i żyć poprzez statyczne, uporządkowane formy czy stylizowane ruchy. Autor: Bruce Lee, Tao of Jeet Kune Do
 29. Prawda nie ma udziału w klęskach jej obrońców. Autor: Nicolás Gómez Dávila
 30. Prawda nigdy nie triumfuje – wymierają tylko jej przeciwnicy. Autor: Max Planck
 31. Prawda podróżuje bez wiz. Autor: Frédéric Joliot-Curie.
 32. Prawda przemilczana tysiąc razy przestaje być prawdą. Autor: Jerzy Andrzej Masłowski, Desperatki (komedia teatralna)
 33. Prawda rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół. Veritas odium parit, obsequium amicos (łac.) Autor: Terencjusz
 34. Prawda to ostateczna broń przeciw przemocy. Prawda tylko obraża ludzi. Ludzie jej żądają w nadziei, że nie tylko ich obrazi. Autor: Juliusz Erazm Bolek, Serce błyskawicy
 35. Prawda w oczy kole. Opis: przysłowie
 36. Prawda zawsze wychodzi na wierzch, dlatego zaraz musi dawać nura. Autor: Stanisław Jerzy Lec
 37. Prawda zwycięży! Pravda vítězí! (czes.) Opis: dewiza państwowa Republiki Czeskiej
 38. Prawdą jest to, co owocne, skuteczne, przydatne do realizacji, co może być już włączone w pomost spełniającego czynu pragmatycznego. Dążymy do prawdy, to znaczy - kształtujemy zastaną rzeczywistość emocjonalną, pojęciową, wyobrażeniową, materialną tak, by stała się przydatna do budowania ciągu kulturowego. Coś, co wczoraj było prawdą, dziś już może nią nie być. Dane pojęcie, norma, uczucie, wyobrażenie czy działanie mogło być w swoim czasie prawdą, dobrem, a następnie atrybuty dobra i prawdy stracić. (...) Oczywiście, prawda musi być niezmiennie jedna i „odwieczna” tam, gdzie ciąg kulturowy jest w gruzach i gruzy te obejmują również świat duchowy. Tam każdy czyn skuteczny kulturowo jest „złem”, a więc zadaniem „prawdy” jest go uniemożliwić w ogóle; stąd „wieczystość prawd”, tym samym odwiecznie paraliżujących kulturę. Autor: Jan Stachniuk, Człowieczeństwo i kultura
 39. Prawdą jest to, co wiem. Postać: Andrzej Gajewski w serialu Glina
 40. Prawdę się przeżywa, a nie wykłada. Autor: Hermann Hesse
 41. Prawdę tak trudno jest powiedzieć, ponieważ zwykle jest nieprzyjemna, twarda, kosztowna, bolesna albo kompromitująca. Autor: Jean Baptiste Delacour, Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?
 42. Prawdy absolutne to domena i przywilej seniorów, bo są one tym, co mówią uczeni, gdy dochodzą do kresu swej pracy. Autor: Marvin Minsky
 43. Prawdy nie da się powiedzieć tak, aby ją zrozumiano, ale w nią nie uwierzono  Autor: William Blake, Małżeństwo nieba i piekła
 44. Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda. Autor: Albert Einstein
 45. Przemija tylko to, co jest kłamliwe i złudne, nieistotne, co właściwie nigdy nie miało rzeczywistego bytu… Dla prawdy śmierć nie istnieje. Autor: Aleksander Hercen
 46. Przyjacielem (mi) Platon, lecz większą przyjaciółką (jest) prawda. Amicus Plato, sed magis amica (est) veritas (łac.) Autor: Arystoteles
 47. Przyjacielom więcej niźli prawdzie Chcieć służyć, zda się przciw przystojności. Autor: Jan Kochanowski.

S

 1. Smak Prawdy to słodycz nad słodycze. Życie w mądrości to najlepsze życie. Autor: Budda Siakjamuni, Sutta Nipata
 2. Słowa prawdy nie mogą umrzeć. (…) A słowa, które wypowiada Budda, słowa, które prowadzą do kresu cierpienia, są najcenniejsze ze wszystkich słów. Autor: Budda Siakjamuni, Sutta Nipata
 3. Słowami prawdy i kamień przebodzie. Autor: Ludwik Kondratowicz
 4. Sobie prawdę rzec – najwspanialsza prawda. Autor: Aleksander Fredro
 5. Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze – to zadanie i cel człowieka. Autor: Moses Mendelssohn
 6. Szukajcie prawdy jasnego płomienia, Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Autor: Adam Asnyk

T

 1. Tathagata rodzi się od czasu do czasu w świecie jako Arhat, zupełnie oświecony, bogaty w mądrość i dobroć, Błogosławiony, Budda. Doskonale zna wszystkie światy i jest niedoścignionym przewodnikiem zbłąkanych śmiertelników nauczając bogów i ludzi. Jego zrozumienie wszechświata jest takie jakby go oglądał twarzą w twarz. (…) wie wszystko o wszystkich stworzeniach (…), a wiedzę tę czyni zrozumiałą i naucza jej innych. Prawda, którą głosi jest cudowna w swym początku, cudowna w swym rozwoju i cudowna w swym spełnieniu: propaguje wzniosłe życie w całej swej czystości i doskonałości. Autor: Budda Siakjamuni, Digha-Nikaya XIII, 40
 2. To samo przecież ożywia nas pragnienie, czy gdy kłamiemy, czy gdy mówimy prawdę: jedni kłamią wtedy, gdy zamierzają swoimi kłamstwy innych przekonać i coś na tym zyskać, drudzy mówią prawdę, aby przez nią jakąś korzyść osiągnąć i aby wzbudzić większe zaufanie. Tak więc dążymy wszyscy do tego samego celu, choć nie tak samo postępujemy. Gdyby nie miała stąd żadna korzyść wyniknąć, wtedy bez różnicy ten, co mówi prawdę, byłby kłamcą, a ten, co kłamie, mówiłby prawdę. Autor: Dariusz I Wielki
 3. Tylko idioci mówią prawdę. Ja jestem inteligentny, więc nie mówię prawdy. Autor: Salvador Dalí
 4. Tylko prawda jest ciekawa. Autor: Józef Mackiewicz

U

 1. Ustalone wzorce niemożliwe do adaptacji, nieelastyczne, tylko proponują lepszą klatkę. Prawda jest poza wszelkimi schematami. Autor: Bruce Lee, Tao of Jeet Kune Do
 2. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Ewangelia wg św. Jana 17:17 Zobacz też: Ewangelia wg św. Jana
 3. Używanie słowa „prawda” w liczbie pojedynczej w świecie polifonicznym podobne jest domaganiu się klaskania jedną ręką… Jedną ręką można bić po mordzie, ale nie klaskać. Jedyną prawdą też można walić (w tym celu ją zresztą wymyślono…), ale nie można się z jej pomocą zabierać do dociekania kształtów ludzkiej kondycji (dociekania, które ze swej istoty może i musi się dokonywać tylko w dialogu, czyli przy jawnym albo milczącym, ale zawsze aksjomatycznym założeniu alternatywy). Autor: Zygmunt Bauman

W

 1. W całym życiu szanuj prawdę tak, by twoje słowa były bardziej wiarygodne od przyrzeczeń innych. Autor: Isokrates
 2. W winie leży prawda. Autor: Alkajos z Mityleny.
 3. Właśnie fakty nie istnieją, jedynie interpretacje. Autor: Fryderyk Nietzsche
 4. Wolność sumienia nie może prowadzić do równoważności dobra i zła. Autor: kardynał Jean-Marie Lustiger
 5. Wszystkie rzeczy na tym świecie są niczym sen albo cudownie wyświetlony obraz. Nie rozumieją tego ani filozofowie, ani ludzie pogrążeni w niewiedzy; lecz ci, co postrzegają wszystkie rzeczy w taki właśnie sposób, postrzegają je prawdziwie. Autor: Budda Siakjamuni, Lankavatara
 6. Wszystko, w co można uwierzyć, odzwierciedla prawdę. Autor: William Blake, Małżeństwo nieba i piekła
 7. Wydarzenie par excellence to moment, kiedy poprzez akt historyczny, działanie wolnych podmiotów, ujawnia się prawda uniwersalna. Autor: Alain Badiou

Z

 1. Zachodnie społeczeństwa zaczęły wierzyć, że istnieje więcej niż jedna odpowiedź na najważniejsze pytania i że nikt nie ma monopolu na prawdę. (…) W świecie, w którym żyjemy, to, co pan uważa za słuszne, jest pana sprawą, a to, co ja uważam za słuszne – moją. To, jak jest naprawdę, nikogo już nie obchodzi. W związku z tym elity są zdemoralizowane i zdezorientowane. Autor: Frank Furedi
 2. Zanim prawda włoży buty, kłamstwo obiegnie Ziemię. Autor: Mark Twain
 3. Zbyt często mylimy prawdę z racją. Autor: Jan StępieńZnam jaskinie, w których się nie ryje — ani wzdłuż, ani wszerz, ani wprost, ani na poprzek, tylko w samą prawdę — w malutki otworek, przez który Bóg usiłuje podać rękę człowiekowi. Autor: Stanisław Ignacy Witkiewicz
 4. Zwyciężajcie nienawiść miłością, nieprawdę – prawdą, przemoc – cierpieniem.
 5. Z pewnego punktu widzenia nie ma sensu pytanie, czy publicysta polityczny przedstawia prawdziwy obraz świata i czy rzetelnie argumentuje, ponieważ prawda nie jest tutaj decydującym kryterium. Prawda jest ważnym kryterium dla nauki, ponieważ jest sprawą intelektu – ideologia natomiast potrzebuje spójności i siły perswazji, by apelować do woli mocy, która chce politycznej władzy. Autor: Józef Maria Ruszar Źródło: „Rzeczpospolita”, dodatek „Plus Minus”

Ż

 1. Żaden poeta nigdy nie interpretował natury w równie dowolny sposób, w jaki prawnik interpretuje prawdę. Autor: Jean Girardoux
 2. Żeby głosić kłamstwo, trzeba systemu – profe­sorów, gazet, ideałów, promowanych bohaterów prasowych, itd. Ale żeby głosić prawdę, wystarczy jeden człowiek. Autor: abp Józef Michalik Źródło: „Polonia Christiana” nr 17, listopad–grudzień 2010
 3. Życie wyjawia nam swoje prawdy, nie bacząc na wiek. Autor: Carlos Ruiz Zafón, Cień wiatru